MPSC Rajyaseva Prelims Practice Question Paper 2020

1. जोड्या जुळवा : (a) पेशवे (i) इंग्रजी पुस्तकांचे वाचनालय तयार केले आणि विज्ञानातीलप्रयोगांसाठी प्रयोगशाळा बांधली. (b) महाराज सवाई जयसिंग (ii) यांच्या …

Read more

100 + MCQs on Soil Science (Answers and Explanation)

  1.जमिनीच्या पृष्ठभागावरुन जमिनीमध्ये खालच्या दिशेने जाणाऱ्या पाणी प्रवाहास The downward entry or movement of water from the surface into the soil …

Read more

MCQs: WATER MANAGEMENT

1. शुष्क प्रदेशाचे भुजल सामान्यतः______स्वरूपात असते. The ground water of arid region is generally. (Mpsc mains 2019) (1) विम्लयुक्त (Alkaline) (2)आम्लयुक्त (Acidic) …

Read more