MPSC Rajyaseva Prelims Practice Question Paper 2020

1. जोड्या जुळवा : (a) पेशवे (i) इंग्रजी पुस्तकांचे वाचनालय तयार केले आणि विज्ञानातीलप्रयोगांसाठी प्रयोगशाळा बांधली. (b) महाराज सवाई जयसिंग (ii) यांच्या …

Read more

MPSC Combine Question Papers with Answer Keys-PDF

MPSC Combine Question Papers with Answer Keys-PDF

आपले MPSCTricks.in या वेबसाईटवर स्वागत आहे. या post मधे आम्ही महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (गट ब)(Commonly called as Combine exam) या परीक्षेच्या सर्व …

Read more

MPSC PSI Question Papers with Answer Keys

MPSC PSI Question Papers with Answer Keys

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या MPSC Exam च्या गुणवत्तेवर आधारित अनेक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. PSI (Police Sub Inspector) या पदाची …

Read more

MPSC STI Question Papers with Answer Keys

MPSC STI Question Papers with Answer Keys

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या MPSC Exam च्या गुणवत्तेवर आधारित अनेक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. PSI (Police Sub Inspector) या पदाची …

Read more

MPSC ASO Question Papers with Answer Keys

ALL ASO Question Papers with Answer Keys

ASO (Assistant Section Officer) ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षेवर निवडली जाणारी Post आहे. Assistant Section Officer ला मराठीत …

Read more