MPSC ASO Question Papers with Answer Keys

ASO (Assistant Section Officer) ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षेवर निवडली जाणारी Post आहे. Assistant Section Officer ला मराठीत सहाय्यक कक्ष अधिकारी असे म्हटले जाते. ASO च्या नियुक्तीसाठी दोन परीक्षा घेतल्या जातात, ASO Prelim Exam आणि ASO Mains Exam. ASO Prelim 100 Marks आणि ASO Mains 400 Marks च्या असतात. ASO Exam मध्ये Negative Marking ची गुणवत्ता पद्धत वापरली जाते, यात चार चुकीचे उत्तर दिल्यावर एका प्रश्नाचे Marks वजा केले जातात.

    मित्रांनो, या पोस्ट मध्ये आम्ही ASO परीक्षेच्या 2012 पासून च्या सर्व प्रश्नपत्रिका व त्यांच्या उत्तर पत्रिका खाली उपलब्ध करून PDF च्या फॉर्म मध्ये दिलेल्या आहेत. 2012 पासून घेण्यात आलेल्या MPSC ASO Prelims आणि MPSC ASO Mains च्या Question Paper with Answer Keys PDF आपण येथून Download करू शकता. आपल्याला वाटेल त्या शैक्षणिक वर्षाच्या PDF अतिशय सोप्या प्रकारे आपण डाउनलोड करू शकता अशी आम्ही मांडणी करून दिली आहे.

lets get started..

2020

Combine Prelims 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2020 Paper

Prelim 2020 Paper First key

Prelim 2020 Paper Final key

Combine Mains 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2020 Paper 1

Mains 2020 Paper 1 First key

Mains 2020 Paper 1 Final key

Combine Mains 2020 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2020 Paper 2

ASO Mains 2020 First Key

ASO Mains 2020 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2020 Paper 2

STI Mains 2020 First Key

STI Mains 2020 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2020 Paper 2

PSI Mains 2020 First Key

PSI Mains 2020 Final Key

2019

Combine Prelims 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2019 Paper

Prelim 2019 Paper First key

Prelim 2019 Paper Final key

Combine Mains 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2019 Paper 1

Mains 2019 Paper 1 First key

Mains 2019 Paper 1 Final key

Combine Mains 2019 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2019 Paper 2

ASO Mains 2019 First Key

ASO Mains 2019 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2019 Paper 2

STI Mains 2019 First Key

STI Mains 2019 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2019 Paper 2

PSI Mains 2019 First Key

PSI Mains 2019 Final Key

2018

महाराष्ट्र दुय्यमसेवा परीक्षेत २०१८ साली बदल करण्यात आले आहेत. ज्या मध्ये ASO-STI-PSI यांसाठी combine पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा पेपर १ संयुक्तपणे घेण्यात येते, मुख्य परीक्षेचा पेपर २ हा वेगवेगळ्या तारखेला घेण्यात येतो, याची नोंद घ्यावी.

Combine Prelims 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2018 Paper

Prelim 2018 Paper First key

Prelim 2018 Paper Final key

Combine Mains 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2018 Paper 1

Mains 2018 Paper 1 First key

Mains 2018 Paper 1 Final key

Combine Mains 2018 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2018 Paper 2

ASO Mains 2018 First Key

ASO Mains 2018 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2018 Paper 2

STI Mains 2018 First Key

STI Mains 2018 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2018 Paper 2

PSI Mains 2018 First Key

PSI Mains 2018 Final Key

2017

२०१७ साली ASO-STI-PSI यांसाठी पहिल्यादा संयुक्तिक पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. मात्र मुख्य पेपर १ आणि २ वेगवेगळे घेण्यात आले.

Combine Prelims 2017 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2017 Paper

Prelim 2017 Paper First key

Prelim 2017 Paper Final key

Combine Mains 2017 Paper 1 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 1

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 1

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 1

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

Combine Mains 2017 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 2

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 2

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 2

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

2016

ASO Prelims Question Papers

ASO 2016 Paper 1

ASO 2016 Paper 1 First Key

ASO 2016 Paper 1 Final Key

ASO Mains Question Papers

ASO Mains 2016 Paper 1 Mar & Eng

ASO Mains 2016 Paper 1 First key

ASO Mains 2016 Paper 1 Final Key

ASO Mains 2016 Paper 2 GK, I & SK

ASO Mains 2016 Paper 2 First key

ASO Mains 2016 Paper 2 Final Key

2015

ASO Prelims Question Papers

ASO 2015 Paper 1

ASO 2015 Paper 1 First Key

ASO 2015 Paper 1 Final Key

ASO Mains Question Papers

ASO Mains 2015 Paper 1 Mar & Eng

ASO Mains 2015 Paper 1 First key

ASO Mains 2015 Paper 1 Final Key

ASO Mains 2015 Paper 2 GK, I & SK

ASO Mains 2015 Paper 2 First key

ASO Mains 2015 Paper 2 Final Key

2014

ASO Prelims Question Papers

ASO 2014 Paper 1

ASO 2014 Paper 1 First Key

ASO 2014 Paper 1 Final Key

ASO Mains Question Papers

ASO Mains 2014 Paper 1 Mar & Eng

ASO Mains 2014 Paper 1 First key

ASO Mains 2014 Paper 1 Final Key

ASO Mains 2014 Paper 2 GK, I & SK

ASO Mains 2014 Paper 2 First key

ASO Mains 2014 Paper 2 Final Key

2013

ASO Prelims Question Papers

ASO 2013 Paper 1

ASO 2013 Paper 1 First Key

ASO 2013 Paper 1 Final Key

ASO Mains Question Papers

ASO Mains 2013 Paper 1 Mar & Eng

ASO Mains 2013 Paper 1 First key

ASO Mains 2013 Paper 1 Final Key

ASO Mains 2013 Paper 2 GK, I & SK

ASO Mains 2013 Paper 2 First key

ASO Mains 2013 Paper 2 Final Key

2012

ASO Prelims Question Papers

ASO 2012 Paper 1

ASO 2012 Paper 1 First Key

ASO 2012 Paper 1 Final Key

ASO Mains Question Papers

ASO Mains 2012 Paper 1 Mar & Eng

ASO Mains 2012 Paper 1 First key

ASO Mains 2012 Paper 1 Final Key

ASO Mains 2012 Paper 2 GK, I & SK

ASO Mains 2012 Paper 2 First key

ASO Mains 2012 Paper 2 Final Key

 पोस्ट पूर्ण वाचल्याबद्दल धन्यवाद ! MPSC ASO All Questions and Answer Papers मित्रांसोबत शेअर करण्यास विसरू नका. आपल्याला अजून कोणत्याही Question Papers हव्या असतील तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा.

Leave a Comment