MPSC Combine Question Papers with Answer Keys-PDF

आपले MPSCTricks.in या वेबसाईटवर स्वागत आहे. या post मधे आम्ही महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (गट ब)(Commonly called as Combine exam) या परीक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका दिलेल्या आहेत. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत जुन्या प्रश्नपत्रिकांचे महत्त्व संबंधित परीक्षेच्या syllabus सोबतच सर्वाधिक असते. या ठिकाणी आम्ही आपल्याला अतिशय सोप्या पद्धतीने समजतील अश्या पद्धतीने प्रश्नपत्रिकाची मांडणी केली आहे. याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल.

MPSC Combine Exam तीन posts साठी घेण्यात येते. यामध्ये पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा पेपर १ हा संयुक्तपणे घेण्यात येतो. आणि मुख्य परीक्षेत पेपर २ हा ASO-STI-PSI यांसाठी वेगवेगळा असतो. जो वेगवेगळ्या तारखेला घेण्यात येतो.

टीप: आता MPSC च्या नवीन Guidelines नुसार attempt निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या नवीन वेबसाईटवर combine परीक्षेचा फॉर्म भरताना पोस्ट प्रेफ्रेन्स हे attempt नुसार घेण्याची शक्यता आहे.

2020

Combine Prelims 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2020 Paper

Prelim 2020 Paper First key

Prelim 2020 Paper Final key

Combine Mains 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2020 Paper 1

Mains 2020 Paper 1 First key

Mains 2020 Paper 1 Final key

Combine Mains 2020 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2020 Paper 2

ASO Mains 2020 First Key

ASO Mains 2020 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2020 Paper 2

STI Mains 2020 First Key

STI Mains 2020 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2020 Paper 2

PSI Mains 2020 First Key

PSI Mains 2020 Final Key

2019

Combine Prelims 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2019 Paper

Prelim 2019 Paper First key

Prelim 2019 Paper Final key

Combine Mains 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2019 Paper 1

Mains 2019 Paper 1 First key

Mains 2019 Paper 1 Final key

Combine Mains 2019 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2019 Paper 2

ASO Mains 2019 First Key

ASO Mains 2019 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2019 Paper 2

STI Mains 2019 First Key

STI Mains 2019 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2019 Paper 2

PSI Mains 2019 First Key

PSI Mains 2019 Final Key

2018

महाराष्ट्र दुय्यमसेवा परीक्षेत २०१८ साली बदल करण्यात आले आहेत. ज्या मध्ये ASO-STI-PSI यांसाठी combine पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा पेपर १ संयुक्तपणे घेण्यात येते, मुख्य परीक्षेचा पेपर २ हा वेगवेगळ्या तारखेला घेण्यात येतो, याची नोंद घ्यावी.

Combine Prelims 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2018 Paper

Prelim 2018 Paper First key

Prelim 2018 Paper Final key

Combine Mains 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2018 Paper 1

Mains 2018 Paper 1 First key

Mains 2018 Paper 1 Final key

Combine Mains 2018 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2018 Paper 2

ASO Mains 2018 First Key

ASO Mains 2018 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2018 Paper 2

STI Mains 2018 First Key

STI Mains 2018 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2018 Paper 2

PSI Mains 2018 First Key

PSI Mains 2018 Final Key

2017

२०१७ साली ASO-STI-PSI यांसाठी पहिल्यादा संयुक्तिक पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. मात्र मुख्य पेपर १ आणि २ वेगवेगळे घेण्यात आले.

Combine Prelims 2017 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2017 Paper

Prelim 2017 Paper First key

Prelim 2017 Paper Final key

Combine Mains 2017 Paper 1 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 1

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 1

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 1

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

Combine Mains 2017 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 2

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 2

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 2

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

मागच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (२०१६ पासून मागे) खालील लिंक्स वर उपलब्ध असतील.

ASO साठी: Assistant Section Officer Papers and Answers Keys

STI साठी: State Tax Inspector Papers and Answers Keys

PSI साठी: Police Sub Inspector Papers and Answers Keys

पोस्ट पूर्ण वाचल्याबद्दल धन्यवाद ! MPSC All Questions Papers and Answer Keys मित्रांसोबत शेअर करण्यास विसरू नका. आपल्याला अजून कोणत्याही परीक्षेच्या Question Papers हव्या असतील तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा.

Leave a Comment