MPSC STI Question Papers with Answer Keys

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या MPSC Exam च्या गुणवत्तेवर आधारित अनेक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. PSI (Police Sub Inspector) या पदाची जागा MPSC Subordinate Exam मध्ये नेमली जाते. STI ला मराठीत “राज्य कर निरीक्षक” असे म्हणतात. पोलीस उपनिरीक्षक या गट ब च्या अराजपत्रित पदासाठी शासनाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही परीक्षा आयोजित करीत असते.

    मित्रानो, आपण जर MPSC STI Exam चे Preparation करत असाल तर ही पोस्ट आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे, कारण यात आम्ही MPSC STI Exam च्या 2012 पासून आतापर्यंत च्या सर्व Question Papers आणि Answer Keys एकाच ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध करून देत आहोत. तर चला जास्त वेळ न घालवता मुख्य माहिती कडे वळूयात. या लेखात आम्ही MPSC STI Exam च्या 2012 ते 2020 पर्यंत च्या सर्व प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका आपल्याला उपलब्ध करून देत आहोत. आपल्याला फक्त Exam च्या नावासमोर असलेले Download वर क्लिक करायचे आहे व Google Drive मध्ये Open झालेली PDF डाउनलोड करायची आहे.

2020

Combine Prelims 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2020 Paper

Prelim 2020 Paper First key

Prelim 2020 Paper Final key

Combine Mains 2020 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2020 Paper 1

Mains 2020 Paper 1 First key

Mains 2020 Paper 1 Final key

Combine Mains 2020 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2020 Paper 2

ASO Mains 2020 First Key

ASO Mains 2020 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2020 Paper 2

STI Mains 2020 First Key

STI Mains 2020 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2020 Paper 2

PSI Mains 2020 First Key

PSI Mains 2020 Final Key

2019

Combine Prelims 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2019 Paper

Prelim 2019 Paper First key

Prelim 2019 Paper Final key

Combine Mains 2019 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2019 Paper 1

Mains 2019 Paper 1 First key

Mains 2019 Paper 1 Final key

Combine Mains 2019 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2019 Paper 2

ASO Mains 2019 First Key

ASO Mains 2019 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2019 Paper 2

STI Mains 2019 First Key

STI Mains 2019 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2019 Paper 2

PSI Mains 2019 First Key

PSI Mains 2019 Final Key

2018

महाराष्ट्र दुय्यमसेवा परीक्षेत २०१८ साली बदल करण्यात आले आहेत. ज्या मध्ये ASO-STI-PSI यांसाठी combine पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा पेपर १ संयुक्तपणे घेण्यात येते, मुख्य परीक्षेचा पेपर २ हा वेगवेगळ्या तारखेला घेण्यात येतो, याची नोंद घ्यावी.

Combine Prelims 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2018 Paper

Prelim 2018 Paper First key

Prelim 2018 Paper Final key

Combine Mains 2018 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Mains 2018 Paper 1

Mains 2018 Paper 1 First key

Mains 2018 Paper 1 Final key

Combine Mains 2018 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2018 Paper 2

ASO Mains 2018 First Key

ASO Mains 2018 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2018 Paper 2

STI Mains 2018 First Key

STI Mains 2018 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2018 Paper 2

PSI Mains 2018 First Key

PSI Mains 2018 Final Key

2017

२०१७ साली ASO-STI-PSI यांसाठी पहिल्यादा संयुक्तिक पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. मात्र मुख्य पेपर १ आणि २ वेगवेगळे घेण्यात आले.

Combine Prelims 2017 Paper 1 (Same: ASO-STI-PSI)

Prelim 2017 Paper

Prelim 2017 Paper First key

Prelim 2017 Paper Final key

Combine Mains 2017 Paper 1 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 1

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 1

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 1

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

Combine Mains 2017 Paper 2 (Diff: ASO-STI-PSI)

Assistant Section Officer-ASO

ASO Mains 2017 Paper 2

ASO Mains 2017 First Key

ASO Mains 2017 Final Key

State Tax InspectorSTI

STI Mains 2017 Paper 2

STI Mains 2017 First Key

STI Mains 2017 Final Key

Police Sub InspectorPSI

PSI Mains 2017 Paper 2

PSI Mains 2017 First Key

PSI Mains 2017 Final Key

2016

STI Prelims Question Papers

STI 2016 Paper 1

STI 2016 Paper 1 First Key

STI 2016 Paper 1 Final Key

STI Mains Question Papers

STI Mains 2016 Paper 1 Mar & Eng

STI Mains 2016 Paper 1 First key

STI Mains 2016 Paper 1 Final Key

STI Mains 2016 Paper 2 GK, I & SK

STI Mains 2016 Paper 2 First key

ASO Mains 2016 Paper 2 Final Key

2015

STI Prelims Question Papers

STI 2015 Paper 1

STI 2015 Paper 1 First Key

STI 2015 Paper 1 Final Key

STI Mains Question Papers

STI Mains 2015 Paper 1 Mar & Eng

STI Mains 2015 Paper 1 First key

STI Mains 2015 Paper 1 Final Key

STI Mains 2015 Paper 2 GK, I & SK

STI Mains 2015 Paper 2 First key

ASO Mains 2015 Paper 2 Final Key

2014

STI Prelims Question Papers

STI 2014 Paper 1

STI 2014 Paper 1 First Key

STI 2014 Paper 1 Final Key

STI Mains Question Papers

STI Mains 2014 Paper 1 Mar & Eng

STI Mains 2014 Paper 1 First key

STI Mains 2014 Paper 1 Final Key

STI Mains 2014 Paper 2 GK, I & SK

STI Mains 2014 Paper 2 First key

STI Mains 2014 Paper 2 Final Key

2013

STI Prelims Question Papers

STI 2013 Paper 1

STI 2013 Paper 1 First Key

STI 2013 Paper 1 Final Key

STI Mains Question Papers

STI Mains 2013 Paper 1 Mar & Eng

STI Mains 2013 Paper 1 First key

STI Mains 2013 Paper 1 Final Key

STI Mains 2013 Paper 2 GK, I & SK

STI Mains 2013 Paper 2 First key

ASO Mains 2013 Paper 2 Final Key

2012

STI Prelims Question Papers

STI 2012 Paper 1

STI 2012 Paper 1 First Key

STI 2012 Paper 1 Final Key

STI Mains Question Papers

STI Mains 2012 Paper 1 Mar & Eng

STI Mains 2012 Paper 1 First key

STI Mains 2012 Paper 1 Final Key

STI Mains 2012 Paper 2 GK, I & SK

STI Mains 2012 Paper 2 First key

STI Mains 2012 Paper 2 Final Key

पोस्ट पूर्ण वाचल्याबद्दल धन्यवाद ! MPSC STI All Questions Papers and Answer Keys मित्रांसोबत शेअर करण्यास विसरू नका. आपल्याला अजून कोणत्याही परीक्षेच्या Question Papers हव्या असतील तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा.

Leave a Comment